Giới thiệu‎ > ‎

Nhân sự trung tâm

đăng 02:49 8 thg 9, 2016 bởi leanhhuy@ukh.edu.vn   [ đã cập nhật 00:34 25 thg 10, 2016 ]
 TT Họ và tên Chức vụ Email
 1 Th.s Chu Thị Lộc An PGĐ, Phụ trách TT ChuThiLocan@ukh.edu.vn
 2 CN. Trần Thị Kim Nhung Tổ trưởng TranThiKimNhung@ukh.edu.vn
 3 Th.s Lê Anh Huy Chuyên viên LeAnhHuy@ukh.edu.vn
 4 CN. Hồ Bích Lan Chuyên viên HoBichLan@ukh.edu.vn
 5 CN. Trần Thị Tuyết Nhung Chuyên viên TranThiTuyetNhung@ukh.edu.vn
 6 CN. Nguyễn Phương Thảo Chuyên viên NguyenPhuongThao@ukh.edu.vn

Comments