Hoạt động gần đây của trang web

02:14 8 thg 6, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm Capture.JPG vào Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
02:14 8 thg 6, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
06:49 29 thg 5, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Trang chủ
06:47 29 thg 5, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý giáo dục tại PGD&DT Thị xã Ninh Hòa
07:37 15 thg 5, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Khai giảng Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh
09:21 14 thg 5, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Khai giảng Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh
19:52 10 thg 4, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Lịch học TC VT K36, TV K36, CĐ LT TV K36
07:31 31 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Tuyển sinh liên thông ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH
07:30 31 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Tuyển sinh liên thông ngành Công tác xã hội - Hệ VLVH
10:01 21 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm unnamed.jpg vào Khai giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục
10:01 21 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm unnamed (1).jpg vào Khai giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục
10:01 21 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Khai giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý giáo dục
20:27 20 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm 2.jpg vào Tuyển sinh Liên thông ĐH ngành Sư phạm Mỹ thuật hệ VLVH (Liên kết ĐH Nghệ thuật Huế)
20:27 20 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm 1.jpg vào Tuyển sinh Liên thông ĐH ngành Sư phạm Mỹ thuật hệ VLVH (Liên kết ĐH Nghệ thuật Huế)
20:27 20 thg 3, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Tuyển sinh Liên thông ĐH ngành Sư phạm Mỹ thuật hệ VLVH (Liên kết ĐH Nghệ thuật Huế)
19:35 25 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
19:35 25 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
19:35 25 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2017 (Ngang).jpg vào Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
19:30 25 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm Untitled-1.jpg vào Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
19:24 25 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
06:25 16 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017
07:18 12 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm 20170210_162414.jpg vào Tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc - Liên thông VHVL 2017
07:18 12 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã đính kèm 20170210_162347.jpg vào Tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc - Liên thông VHVL 2017
07:18 12 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã tạo Tuyển sinh Đại học Sư phạm Âm nhạc - Liên thông VHVL 2017
20:53 9 thg 2, 2017 Huy Lê Anh đã chỉnh sửa Tuyển sinh Đại học Văn bằng 2 Ngành Luật - Kế toán - Quản trị kinh doanh - Hệ VLVH

cũ hơn | mới hơn