Thông báo‎ > ‎

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2017

đăng 06:25 16 thg 2, 2017 bởi leanhhuy@ukh.edu.vn   [ đã cập nhật 19:35 25 thg 2, 2017 ]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2017 Comments