Văn bản


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Xem
Chương trình Bồi dưỡng thường xuyên CBQL Trường Tiểu học   01:15 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Chương trình BDTX CBQL Trưởng THCS, THPT  01:16 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
ĉ
Xem Tải xuống
Giấy đề nghị điều chỉnh phân công giảng dạy  27k v. 1 19:27 14 thg 11, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Quy chế đào tạo ĐH hình thức VLVH  01:18 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Quy định đào tạo Văn bằng 2 Đại học  01:18 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Sửa đổi bổ sung quy định liên thông CD, ĐH  01:19 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Quy chế học viên hình thức VLVH  01:19 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Ċ
Xem
Quy định đào tạo liên thông CĐ, ĐH  01:20 5 thg 12, 2016 leanhhuy@ukh.edu.vn
Comments